Jak egzekwować alimenty? - Benc.pl

Jak egzekwować alimenty?

Kategoria: Przedszkolak, Wychowanie Dodano: 7.1.2011 (09:13)

Autor: zobacz wszystkie artykuły autora

Jak egzekwować alimenty?

Niektóre kobiety, z różnych przyczyn, decydują się na samotne wychowywanie dziecka. Czasami jest to ich wybór, czasami zostają do tego zmuszone. Bez względu na okoliczności rozstania z ojcem dziecka, jedna sprawa pozostaje bez zmian - w dalszym ciągu oboje, zarówno matka, jak i ojciec, powinni łożyć na utrzymanie wspólnego potomka. Ponieważ w większości przypadków to kobieta zostaje głównym opiekunem dziecka, na mężczyznę zostaje nałożony obowiązek alimentacyjny. Niestety, nie każdy tatuś poczuwa się do jego wypełniania.

Gdy ojciec dziecka nie dba o nie

Dlaczego tak wielu ojców uchyla się od dbania o własne dziecko? Dlaczego po rozwodzie czy rozstaniu z jego matką dochodzą do wniosku, że od teraz tylko ona jest za nie odpowiedzialna i powinna je samodzielnie utrzymywać? Czy to rodzaj zemsty na byłej partnerce? Czy mieszkaniowa separacja z własnym potomkiem oznacza dla panów również separację uczuciową? Te pytania zadają sobie setki kobiet, które co miesiąc bezskutecznie wypatrują wpłaty od wyrodnego tatusia. Matkom takie zachowanie nie mieści się w głowie (choć oczywiście zdarzają się niechlubne wyjątki, gdy to kobieta postępuje w tak niegodny sposób). Większość z nas czuje jednak głębokie rozczarowanie postawą byłego partnera. Zwłaszcza, gdy nasza sytuacja materialna nie ułatwia samotnego rodzicielstwa. Na szczęście są sposoby na zmobilizowanie mężczyzny do płacenia na rzecz dziecka.

Alimenty ustalone przez sąd

Podstawą do egzekwowania od opornego ojca jakichkolwiek pieniędzy na utrzymanie dziecka są ustalane przez sąd alimenty. Ich wysokość zależeć może od wielu czynników. Najistotniejszy to faktyczne koszty związane z wychowywaniem i utrzymywaniem dziecka. Każda pozywająca mama powinna przygotować dla sądu rzetelnie wypełniony formularz zawierający wszystkie wydatki związane z dzieckiem. Będą to nie tylko ceny ubrań, żywności, wyprawki do szkoły/przedszkola czy dodatkowych zajęć, ale także stałe opłaty (prąd, czynsz itp.), wynagrodzenie opiekunki (albo koszt przedszkola), wyjazdy z dzieckiem na ferie czy letnie wakacje oraz koszt ewentualnych lekarstw czy badań, jeśli dziecko jest przewlekle chore. Poza tym, do formularza kwalifikują się wydatki jednorazowe, np. zakup fotelika samochodowego. Niektóre mamy dodają nawet koszty wyjścia z dzieckiem do kina czy teatru oraz prezenty z okazji urodzin czy świąt, ale ma to sens przede wszystkim wówczas, gdy ojciec w ogóle nie poczuwa się do odwiedzania dziecka i aktywnego spędzania z nim wolnego czasu, w tym świąt, urodzin itp. Wszystkie wyliczone w formularzu koszty należy podzielić przez dwa. Jedna połowa to minimalna suma, o jaką można pozwać ojca dziecka. Jednak w przypadku znaczącej różnicy poziomów życia ojca i matki dziecka (na korzyść ojca) sąd może przyznać alimenty wyższe, niż połowa kosztów utrzymania dziecka. Bywa tak w przypadku matek na urlopach macierzyńskich czy wychowawczych które sprawują nad dzieckiem samodzielna opiekę (a ojciec ogranicza się do sporadycznych wizyt), ponieważ opieka również jest formą alimentacji na rzecz dziecka. W takiej sytuacji sąd może zdecydować, że ojciec powinien ponosić nawet 70 czy 80% kosztów utrzymania dziecka.

Możliwości zobowiązanego

Co jednak w przypadku, gdy ojciec dziecka jest bezrobotny, pracuje na czarno lub wykazuje bardzo niskie dochody? Sąd może wziąć pod uwagę nie tylko obecną pensję pozwanego, ale również jego potencjalną zdolność zarobkową, zależną od jego wykształcenia i/lub wyuczonego zawodu. Krótko mówiąc - liczy się nie to, ile mężczyzna zarabia, ale ile mógłby zarobić gdyby postarał się o dobrą pracę. Jako podstawę dla takiego wniosku można przedstawić ogłoszenia prasowe oferujące pracę w zawodzie ojca dziecka oraz uśrednione zarobki danej grupy zawodowej w danym czasie i miejscu (np. w bieżącym roku dla miasta Warszawa). Dobrze jest się również podeprzeć zapisem w Kodeksie Rodzinnym, art 135 par 1 KRiO: "Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego".

Postanowienie zabezpieczające roszczenie alimentacyjne

Warto wiedzieć, że w sprawie o ustalenie alimentów, strona pozywająca jest zwolniona z opłat sądowych. Na jej wniosek sąd może wydać postanowienie zabezpieczające roszczenie alimentacyjne, dzięki czemu uzyska ona świadczenia już w toku postępowania (ważne w przypadku niepracujących matek). W każdej chwili można też złożyć wniosek o podwyższenie zasądzonych alimentów. Uzasadnieniem może być np. wzrost kosztów utrzymania dziecka lub pogorszenie własnej sytuacji materialnej.

Kiedy do komornika?

Niestety zdarza się, że mężczyzna unika wypłacania zasądzonej sumy. Gdy robi to celowo i kobieta podejrzewa, że nie istnieje szansa na porozumienie z nim w tej sprawie, powinna zgłosić się do komornika - najlepiej najbliższego jej miejscu zamieszkania. Aby złożyć wniosek o wyegzekwowanie alimentów konieczne będzie przedstawienie oryginału wyroku alimentacyjnego, opatrzonego klauzulą wykonalności oraz oczywiście własnego dowodu osobistego. Komornik nie może wymagać od kobiety raportu na temat źródeł dochodów nierzetelnego alimenciarza, gdyż dotarcie do nich to jego obowiązek. Można jednak podać we wniosku wszystkie posiadane przez siebie informacje na temat pracy, zarobków oraz dóbr materialnych (nieruchomości, samochodów itd.) dłużnika, dzięki temu być może uda się usprawnić działanie komornika.

Dochodzenie przeprowadzane przez komornika

Komornik ma obowiązek z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków, majątku i miejsca zamieszkania dłużnika. Ma prawo zwrócić się do policji z wnioskiem o ustalenie jego miejsca pobytu oraz pracy, a także do banków w celu ustalenia wysokości kwot na jego rachunkach oszczędnościowych. Jeśli działania komornika nie przynoszą efektów, czyli w przeciągu co najmniej dwóch miesięcy wierzyciel nie otrzyma pełnej kwoty alimentów, pozostaje zwrócić się do Funduszu Alimentacyjnego.

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny?

Ten ostatni służy jednak z założenia wyłącznie osobom niezamożnym, których dochód nie przekracza kwoty 725 zł na jedną osobę w rodzinie i którzy uprawnieni są do otrzymywania alimentów nieegzekwowanych nawet przez komornika. Aby dziecko zaczęło otrzymywać pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego, jego przedstawiciel ustawowy (w tym przypadku matka) musi złożyć odpowiedni wniosek w gminie, w której zamieszkuje osoba uprawniona do otrzymywania alimentów (dziecko). Do wniosku należy dołączyć: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej zawartej przed mediatorem, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, zaświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny tj. zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej do pobierania alimentów (np. akt urodzenia), orzeczenie o ewentualnym stopniu niepełnosprawności, ewentualnie zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub do szkoły wyższej.

Fundusz Alimentacyjny wypłaca alimenty w wysokości odpowiadającej sumie ustalonej przez sąd, jednak nie mogą one przekroczyć kwoty 500 zł miesięcznie na jedno dziecko.

Komentarze

Pozostało znaków 1024
  • witam wszystko ładnie prawo dla kobiet mezczyzni bez głosu bez prawa mój problem jest odwrotny ja wychowóję dziecko i nie moge wyegzekwowac od zony byłej ani centa mimo ze posiadam wyrok sadowy z natychmiastowym wykonaniem !!!!!!!!!!!!!! czy ktoś pomoze ?????????????????????
  • A co zrobić jeśli mam problem do opisanego tutaj? www.eporady24.pl z tym, że rodzice mojeg byłego też są niewypłacalni i na pewno nic od nich nie dostanę... alimenty z funduszu też mi się nie należą... proszę o pomoc, Magda
  • www.benc.pl

    tutaj jest dużo informacji na temat tego jak przygotować się do rozprawy i zachować się w sądzie oraz kto jest kim. Naprawdę przydatny artykuł.
Wszelkie porady i artykuły zawarte w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym. Konsultuj się zawsze z lekarzem! Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną bez zgody właściela serwisu zabronione.

Jak egzekwować alimenty?

Kategoria: Przedszkolak, Wychowanie Dodano: 7.1.2011 (09:13)

Autor: zobacz wszystkie artykuły autora

Jak egzekwować alimenty?

Niektóre kobiety, z różnych przyczyn, decydują się na samotne wychowywanie dziecka. Czasami jest to ich wybór, czasami zostają do tego zmuszone. Bez względu na okoliczności rozstania z ojcem dziecka, jedna sprawa pozostaje bez zmian - w dalszym ciągu oboje, zarówno matka, jak i ojciec, powinni łożyć na utrzymanie wspólnego potomka. Ponieważ w większości przypadków to kobieta zostaje głównym opiekunem dziecka, na mężczyznę zostaje nałożony obowiązek alimentacyjny. Niestety, nie każdy tatuś poczuwa się do jego wypełniania.

Gdy ojciec dziecka nie dba o nie

Dlaczego tak wielu ojców uchyla się od dbania o własne dziecko? Dlaczego po rozwodzie czy rozstaniu z jego matką dochodzą do wniosku, że od teraz tylko ona jest za nie odpowiedzialna i powinna je samodzielnie utrzymywać? Czy to rodzaj zemsty na byłej partnerce? Czy mieszkaniowa separacja z własnym potomkiem oznacza dla panów również separację uczuciową? Te pytania zadają sobie setki kobiet, które co miesiąc bezskutecznie wypatrują wpłaty od wyrodnego tatusia. Matkom takie zachowanie nie mieści się w głowie (choć oczywiście zdarzają się niechlubne wyjątki, gdy to kobieta postępuje w tak niegodny sposób). Większość z nas czuje jednak głębokie rozczarowanie postawą byłego partnera. Zwłaszcza, gdy nasza sytuacja materialna nie ułatwia samotnego rodzicielstwa. Na szczęście są sposoby na zmobilizowanie mężczyzny do płacenia na rzecz dziecka.

Alimenty ustalone przez sąd

Podstawą do egzekwowania od opornego ojca jakichkolwiek pieniędzy na utrzymanie dziecka są ustalane przez sąd alimenty. Ich wysokość zależeć może od wielu czynników. Najistotniejszy to faktyczne koszty związane z wychowywaniem i utrzymywaniem dziecka. Każda pozywająca mama powinna przygotować dla sądu rzetelnie wypełniony formularz zawierający wszystkie wydatki związane z dzieckiem. Będą to nie tylko ceny ubrań, żywności, wyprawki do szkoły/przedszkola czy dodatkowych zajęć, ale także stałe opłaty (prąd, czynsz itp.), wynagrodzenie opiekunki (albo koszt przedszkola), wyjazdy z dzieckiem na ferie czy letnie wakacje oraz koszt ewentualnych lekarstw czy badań, jeśli dziecko jest przewlekle chore. Poza tym, do formularza kwalifikują się wydatki jednorazowe, np. zakup fotelika samochodowego. Niektóre mamy dodają nawet koszty wyjścia z dzieckiem do kina czy teatru oraz prezenty z okazji urodzin czy świąt, ale ma to sens przede wszystkim wówczas, gdy ojciec w ogóle nie poczuwa się do odwiedzania dziecka i aktywnego spędzania z nim wolnego czasu, w tym świąt, urodzin itp. Wszystkie wyliczone w formularzu koszty należy podzielić przez dwa. Jedna połowa to minimalna suma, o jaką można pozwać ojca dziecka. Jednak w przypadku znaczącej różnicy poziomów życia ojca i matki dziecka (na korzyść ojca) sąd może przyznać alimenty wyższe, niż połowa kosztów utrzymania dziecka. Bywa tak w przypadku matek na urlopach macierzyńskich czy wychowawczych które sprawują nad dzieckiem samodzielna opiekę (a ojciec ogranicza się do sporadycznych wizyt), ponieważ opieka również jest formą alimentacji na rzecz dziecka. W takiej sytuacji sąd może zdecydować, że ojciec powinien ponosić nawet 70 czy 80% kosztów utrzymania dziecka.

Możliwości zobowiązanego

Co jednak w przypadku, gdy ojciec dziecka jest bezrobotny, pracuje na czarno lub wykazuje bardzo niskie dochody? Sąd może wziąć pod uwagę nie tylko obecną pensję pozwanego, ale również jego potencjalną zdolność zarobkową, zależną od jego wykształcenia i/lub wyuczonego zawodu. Krótko mówiąc - liczy się nie to, ile mężczyzna zarabia, ale ile mógłby zarobić gdyby postarał się o dobrą pracę. Jako podstawę dla takiego wniosku można przedstawić ogłoszenia prasowe oferujące pracę w zawodzie ojca dziecka oraz uśrednione zarobki danej grupy zawodowej w danym czasie i miejscu (np. w bieżącym roku dla miasta Warszawa). Dobrze jest się również podeprzeć zapisem w Kodeksie Rodzinnym, art 135 par 1 KRiO: "Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego".

Postanowienie zabezpieczające roszczenie alimentacyjne

Warto wiedzieć, że w sprawie o ustalenie alimentów, strona pozywająca jest zwolniona z opłat sądowych. Na jej wniosek sąd może wydać postanowienie zabezpieczające roszczenie alimentacyjne, dzięki czemu uzyska ona świadczenia już w toku postępowania (ważne w przypadku niepracujących matek). W każdej chwili można też złożyć wniosek o podwyższenie zasądzonych alimentów. Uzasadnieniem może być np. wzrost kosztów utrzymania dziecka lub pogorszenie własnej sytuacji materialnej.

Kiedy do komornika?

Niestety zdarza się, że mężczyzna unika wypłacania zasądzonej sumy. Gdy robi to celowo i kobieta podejrzewa, że nie istnieje szansa na porozumienie z nim w tej sprawie, powinna zgłosić się do komornika - najlepiej najbliższego jej miejscu zamieszkania. Aby złożyć wniosek o wyegzekwowanie alimentów konieczne będzie przedstawienie oryginału wyroku alimentacyjnego, opatrzonego klauzulą wykonalności oraz oczywiście własnego dowodu osobistego. Komornik nie może wymagać od kobiety raportu na temat źródeł dochodów nierzetelnego alimenciarza, gdyż dotarcie do nich to jego obowiązek. Można jednak podać we wniosku wszystkie posiadane przez siebie informacje na temat pracy, zarobków oraz dóbr materialnych (nieruchomości, samochodów itd.) dłużnika, dzięki temu być może uda się usprawnić działanie komornika.

Dochodzenie przeprowadzane przez komornika

Komornik ma obowiązek z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków, majątku i miejsca zamieszkania dłużnika. Ma prawo zwrócić się do policji z wnioskiem o ustalenie jego miejsca pobytu oraz pracy, a także do banków w celu ustalenia wysokości kwot na jego rachunkach oszczędnościowych. Jeśli działania komornika nie przynoszą efektów, czyli w przeciągu co najmniej dwóch miesięcy wierzyciel nie otrzyma pełnej kwoty alimentów, pozostaje zwrócić się do Funduszu Alimentacyjnego.

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny?

Ten ostatni służy jednak z założenia wyłącznie osobom niezamożnym, których dochód nie przekracza kwoty 725 zł na jedną osobę w rodzinie i którzy uprawnieni są do otrzymywania alimentów nieegzekwowanych nawet przez komornika. Aby dziecko zaczęło otrzymywać pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego, jego przedstawiciel ustawowy (w tym przypadku matka) musi złożyć odpowiedni wniosek w gminie, w której zamieszkuje osoba uprawniona do otrzymywania alimentów (dziecko). Do wniosku należy dołączyć: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej zawartej przed mediatorem, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, zaświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny tj. zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej do pobierania alimentów (np. akt urodzenia), orzeczenie o ewentualnym stopniu niepełnosprawności, ewentualnie zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub do szkoły wyższej.

Fundusz Alimentacyjny wypłaca alimenty w wysokości odpowiadającej sumie ustalonej przez sąd, jednak nie mogą one przekroczyć kwoty 500 zł miesięcznie na jedno dziecko.

Komentarze

Pozostało znaków 1024
  • witam wszystko ładnie prawo dla kobiet mezczyzni bez głosu bez prawa mój problem jest odwrotny ja wychowóję dziecko i nie moge wyegzekwowac od zony byłej ani centa mimo ze posiadam wyrok sadowy z natychmiastowym wykonaniem !!!!!!!!!!!!!! czy ktoś pomoze ?????????????????????
  • A co zrobić jeśli mam problem do opisanego tutaj? www.eporady24.pl z tym, że rodzice mojeg byłego też są niewypłacalni i na pewno nic od nich nie dostanę... alimenty z funduszu też mi się nie należą... proszę o pomoc, Magda
  • www.benc.pl

    tutaj jest dużo informacji na temat tego jak przygotować się do rozprawy i zachować się w sądzie oraz kto jest kim. Naprawdę przydatny artykuł.
Wszelkie porady i artykuły zawarte w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym. Konsultuj się zawsze z lekarzem! Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną bez zgody właściela serwisu zabronione.