Prawa samotnej matki. - Benc.pl

Prawa samotnej matki.

Kategoria: Kobieta, Z życia wzięte Dodano: 22.12.2010 (13:02)

Autor: zobacz wszystkie artykuły autora

Prawa samotnej matki.

Nie zawsze udaje się stworzyć dziecku pełną rodzinę. Zdarza się, że ojciec odchodzi, ginie lub w ogóle nie poczuwa się do ojcostwa. Samotne matki nie mają łatwego życia. Bezrobocie, niskie zarobki, skrajne wymagania pracodawców, niedobór żłobków i przedszkoli, brak lokali komunalnych - to tylko część problemów, z którymi borykają się współczesne samotne mamy. Państwo stara się pomagać, chociaż czasami ta pomoc to ledwie kropla w morzu. Na co więc może liczyć samotna mama?

Zgodnie z przepisami, samotna matka to panna, rozwódka, wdowa oraz mężatka pozostająca w separacji orzeczonej wyrokiem sądu lub mężatka, której mąż odbywa karę w zakładzie karnym. Formalnie samotną matką jest też kobieta wychowująca swoje dziecko razem z partnerem z którym pozostaje w nieformalnym związku (konkubinacie), jednak w praktyce większość organów państwowych nie zezwala takiej osobie na ulgi przysługujące matkom żyjącym samotnie.

Alimenty

Każda samotna matka ma prawo ubiegać się o alimenty na wszystkie swoje dzieci od ich ojca lub ojców. Ich wysokość uzależniona jest od wieku dzieci oraz ich potrzeb, sytuacji materialnej obojga rodziców oraz szeregu innych okoliczności. Alimenty zostają matce przyznane prawomocnym orzeczeniem sądu. Jeśli ojciec uchyla się od płacenia na rzecz swoich dzieci, matka ma prawo skierować sprawę do komornika. W przypadku całkowitej niewypłacalności dłużnika, samotnej matce przyznawane zostają comiesięcznie pieniądze z funduszu alimentacyjnego - dokładnie w wysokości zasądzonych alimentów, jednak w kwocie nie wyższej, niż 500 zł na jedno dziecko. Niestety, obowiązuje jeden warunek - dochód w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 złotych

Becikowe oraz becikowe lokalne

Becikowe to 1000 zł, które otrzymuje każda matka bez względu na swój stan cywilny - otrzyma go kobieta zamężna, rozwódka, konkubina, wdowa oraz matka samotnie wychowująca dziecko. Nie maja znaczenia dochody, becikowe jest zarówno dla biednych, jak bogatych. Można się po nie zgłosić w ciągu trzech miesięcy od urodzenia dziecka. Formalności można załatwić już w USC, podczas rejestrowania noworodka, czasami konieczna jest wizyta w innej placówce (np. urzędzie gminy czy ośrodku pomocy społecznej). Niektóre gminy fundują młodym rodzicom dodatkowy 1000 zł, czyli tzw. "becikowe lokalne", warto jeszcze przed porodem zasięgnąć informacji, czy nasza gmina wprowadziła tego rodzaju zapomogę.

Jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka

Mylnie nazywany drugim lub trzecim becikowym z racji identycznej kwoty zapomogi - 1000 zł. Należy się osobom uprawnionym do pobierania zasiłku rodzinnego. Trzeba się po niego zgłosić w ciągu roku od narodzin dziecka. Samotna matka powinna przedstawić zaświadczenie o rozwodzie lub separacji oraz zasądzonych alimentach, jeśli jest wdową - akt zgonu męża. Osobom żyjącym w konkubinacie i prowadzącym wspólnie gospodarstwo domowe zasiłek ten się nie należy. prawomocny wyrok sądu orzekający separację lub rozwód. Jeśli ojciec dziecka nie żyje - akt zgonu

Zasiłek rodzinny

Podobnie jak opisana powyżej jednorazowa zapomoga, zasiłek rodzinny jest zasiłkiem socjalnym, z budżetu państwa. Przysługuje rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza kwoty 504 zł (583 zl gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności). Podobnie jak w przypadku jednorazowego dodatku, aby samotna matka otrzymała zasiłek rodzinny, musi przedstawić odpowiednie dokumenty łącznie z zaświadczeniem o alimentach. Wysokość zasiłku rodzinnego to 68 zł na dziecko do lat pięciu, 91 zł na dziecko od 5 do 18 lat oraz 98 zł na dziecko między 18 a 24 rokiem życia (jeśli kontynuuje naukę).

Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego

Przysługuje matkom, które pobierają zasiłek rodzinny i zdecydowały się nie oddawać dziecka do żłobka (lub nie miały takiej możliwości) w związku z czym musiały wziąć w pracy urlop wychowawczy. Dokumenty potrzebne do ubiegania się o ten zasiłek to zaświadczenie o rozwodzie lub separacji oraz zasądzonych alimentach, a jeśli kobieta jest wdową - akt zgonu męża. Wysokość tego zasiłku to 400 zł, można pobierać go przez dwa lata. Traci się do niego prawo w momencie, gdy opiekę nad dzieckiem w ciągu dnia przejmuje np. przedszkole lub niania. Do tego zasiłku przewidziany jest także dodatek w kwocie 170 zł na dziecko zdrowe oraz 250 zł na dziecko niepełnosprawne. Przysługuje on samotnym matkom dzieci, których ojcowie nie żyją lub są nieznani, w związku z czym niemożliwe jest korzystanie przez nie z Funduszu Alimentacyjnego. Dodatek ten przysługuje maksymalnie na dwoje dzieci, próg dochodowy to 504 zł na osobę w rodzinie (583 zł gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne). Jeśli dochód nie przekracza 252 zł na osobę (i odpowiednio 291,5 zł) dodatek do zasiłku powiększony zostaje o 50 zł przy jednym dziecku oraz o 100 zł przy dwojgu.

Refundacja kosztów opieki

Samotna matka, która sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 7 i chce podjąć pracę, ma prawo ubiegać się o refundację kosztów opieki nad swoim dzieckiem. Warunkiem jest dochód nieprzekraczający 351 zł na członka rodziny. Refundację wypłaca starosta, można ją przeznaczyć na opłacenie przedszkola lub żłobka lub częściowe pokrycie kosztów opiekunki. Refundacja wypłacana jest przez 3 lub 6 miesięcy (w zależności od rodzaju umowy o pracę) i nie może przekroczyć połowy wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

PIT

Samotna matka ma prawo rozliczać się wspólnie z dzieckiem (aż do momentu ukończenia przez nie 25 lat pod warunkiem, że nadal się uczy). Podatek obliczany jest od polowy dochodów i mnożony przez dwa. Jeżeli dochody nie przekraczają pierwszego progu podatkowego, przy rozliczaniu z dzieckiem można wykorzystać kwotę wolną od podatku w podwójnej wysokości. Uwaga - jako samotna matka nie może rozliczać się kobieta pozostająca w nieformalnym związku z ojcem dziecka i prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe.

Domy Samotnej Matki

W sytuacjach kryzysowych samotne matki (oraz kobiety ciężarne) mogą skorzystać z pomocy placówek stworzonych po to, by dawać schronienie, wyżywienie i szeroko pojętą opiekę (w tym psychologiczną i medyczną). Domy samotnej matki oraz pokrewne im ośrodki (np. kościelne) służą pomocą nie tylko wdowom i rozwódkom, ale także mężatkom czy konkubinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Placówki te współpracują z rożnymi fundacjami, a ich pracownicy dokładają wielu starań, by poza doraźną opieką nad zagubioną mamą z dzieckiem, zapewnić im też godną przyszłość - pomagają w załatwianiu różnych formalności, szukają pracy, mieszkania, miejsca w przedszkolu czy żłobku.

Komentarze

Pozostało znaków 1024
Wszelkie porady i artykuły zawarte w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym. Konsultuj się zawsze z lekarzem! Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną bez zgody właściela serwisu zabronione.

Prawa samotnej matki.

Kategoria: Kobieta, Z życia wzięte Dodano: 22.12.2010 (13:02)

Autor: zobacz wszystkie artykuły autora

Prawa samotnej matki.

Nie zawsze udaje się stworzyć dziecku pełną rodzinę. Zdarza się, że ojciec odchodzi, ginie lub w ogóle nie poczuwa się do ojcostwa. Samotne matki nie mają łatwego życia. Bezrobocie, niskie zarobki, skrajne wymagania pracodawców, niedobór żłobków i przedszkoli, brak lokali komunalnych - to tylko część problemów, z którymi borykają się współczesne samotne mamy. Państwo stara się pomagać, chociaż czasami ta pomoc to ledwie kropla w morzu. Na co więc może liczyć samotna mama?

Zgodnie z przepisami, samotna matka to panna, rozwódka, wdowa oraz mężatka pozostająca w separacji orzeczonej wyrokiem sądu lub mężatka, której mąż odbywa karę w zakładzie karnym. Formalnie samotną matką jest też kobieta wychowująca swoje dziecko razem z partnerem z którym pozostaje w nieformalnym związku (konkubinacie), jednak w praktyce większość organów państwowych nie zezwala takiej osobie na ulgi przysługujące matkom żyjącym samotnie.

Alimenty

Każda samotna matka ma prawo ubiegać się o alimenty na wszystkie swoje dzieci od ich ojca lub ojców. Ich wysokość uzależniona jest od wieku dzieci oraz ich potrzeb, sytuacji materialnej obojga rodziców oraz szeregu innych okoliczności. Alimenty zostają matce przyznane prawomocnym orzeczeniem sądu. Jeśli ojciec uchyla się od płacenia na rzecz swoich dzieci, matka ma prawo skierować sprawę do komornika. W przypadku całkowitej niewypłacalności dłużnika, samotnej matce przyznawane zostają comiesięcznie pieniądze z funduszu alimentacyjnego - dokładnie w wysokości zasądzonych alimentów, jednak w kwocie nie wyższej, niż 500 zł na jedno dziecko. Niestety, obowiązuje jeden warunek - dochód w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 złotych

Becikowe oraz becikowe lokalne

Becikowe to 1000 zł, które otrzymuje każda matka bez względu na swój stan cywilny - otrzyma go kobieta zamężna, rozwódka, konkubina, wdowa oraz matka samotnie wychowująca dziecko. Nie maja znaczenia dochody, becikowe jest zarówno dla biednych, jak bogatych. Można się po nie zgłosić w ciągu trzech miesięcy od urodzenia dziecka. Formalności można załatwić już w USC, podczas rejestrowania noworodka, czasami konieczna jest wizyta w innej placówce (np. urzędzie gminy czy ośrodku pomocy społecznej). Niektóre gminy fundują młodym rodzicom dodatkowy 1000 zł, czyli tzw. "becikowe lokalne", warto jeszcze przed porodem zasięgnąć informacji, czy nasza gmina wprowadziła tego rodzaju zapomogę.

Jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka

Mylnie nazywany drugim lub trzecim becikowym z racji identycznej kwoty zapomogi - 1000 zł. Należy się osobom uprawnionym do pobierania zasiłku rodzinnego. Trzeba się po niego zgłosić w ciągu roku od narodzin dziecka. Samotna matka powinna przedstawić zaświadczenie o rozwodzie lub separacji oraz zasądzonych alimentach, jeśli jest wdową - akt zgonu męża. Osobom żyjącym w konkubinacie i prowadzącym wspólnie gospodarstwo domowe zasiłek ten się nie należy. prawomocny wyrok sądu orzekający separację lub rozwód. Jeśli ojciec dziecka nie żyje - akt zgonu

Zasiłek rodzinny

Podobnie jak opisana powyżej jednorazowa zapomoga, zasiłek rodzinny jest zasiłkiem socjalnym, z budżetu państwa. Przysługuje rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza kwoty 504 zł (583 zl gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności). Podobnie jak w przypadku jednorazowego dodatku, aby samotna matka otrzymała zasiłek rodzinny, musi przedstawić odpowiednie dokumenty łącznie z zaświadczeniem o alimentach. Wysokość zasiłku rodzinnego to 68 zł na dziecko do lat pięciu, 91 zł na dziecko od 5 do 18 lat oraz 98 zł na dziecko między 18 a 24 rokiem życia (jeśli kontynuuje naukę).

Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego

Przysługuje matkom, które pobierają zasiłek rodzinny i zdecydowały się nie oddawać dziecka do żłobka (lub nie miały takiej możliwości) w związku z czym musiały wziąć w pracy urlop wychowawczy. Dokumenty potrzebne do ubiegania się o ten zasiłek to zaświadczenie o rozwodzie lub separacji oraz zasądzonych alimentach, a jeśli kobieta jest wdową - akt zgonu męża. Wysokość tego zasiłku to 400 zł, można pobierać go przez dwa lata. Traci się do niego prawo w momencie, gdy opiekę nad dzieckiem w ciągu dnia przejmuje np. przedszkole lub niania. Do tego zasiłku przewidziany jest także dodatek w kwocie 170 zł na dziecko zdrowe oraz 250 zł na dziecko niepełnosprawne. Przysługuje on samotnym matkom dzieci, których ojcowie nie żyją lub są nieznani, w związku z czym niemożliwe jest korzystanie przez nie z Funduszu Alimentacyjnego. Dodatek ten przysługuje maksymalnie na dwoje dzieci, próg dochodowy to 504 zł na osobę w rodzinie (583 zł gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne). Jeśli dochód nie przekracza 252 zł na osobę (i odpowiednio 291,5 zł) dodatek do zasiłku powiększony zostaje o 50 zł przy jednym dziecku oraz o 100 zł przy dwojgu.

Refundacja kosztów opieki

Samotna matka, która sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 7 i chce podjąć pracę, ma prawo ubiegać się o refundację kosztów opieki nad swoim dzieckiem. Warunkiem jest dochód nieprzekraczający 351 zł na członka rodziny. Refundację wypłaca starosta, można ją przeznaczyć na opłacenie przedszkola lub żłobka lub częściowe pokrycie kosztów opiekunki. Refundacja wypłacana jest przez 3 lub 6 miesięcy (w zależności od rodzaju umowy o pracę) i nie może przekroczyć połowy wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

PIT

Samotna matka ma prawo rozliczać się wspólnie z dzieckiem (aż do momentu ukończenia przez nie 25 lat pod warunkiem, że nadal się uczy). Podatek obliczany jest od polowy dochodów i mnożony przez dwa. Jeżeli dochody nie przekraczają pierwszego progu podatkowego, przy rozliczaniu z dzieckiem można wykorzystać kwotę wolną od podatku w podwójnej wysokości. Uwaga - jako samotna matka nie może rozliczać się kobieta pozostająca w nieformalnym związku z ojcem dziecka i prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe.

Domy Samotnej Matki

W sytuacjach kryzysowych samotne matki (oraz kobiety ciężarne) mogą skorzystać z pomocy placówek stworzonych po to, by dawać schronienie, wyżywienie i szeroko pojętą opiekę (w tym psychologiczną i medyczną). Domy samotnej matki oraz pokrewne im ośrodki (np. kościelne) służą pomocą nie tylko wdowom i rozwódkom, ale także mężatkom czy konkubinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Placówki te współpracują z rożnymi fundacjami, a ich pracownicy dokładają wielu starań, by poza doraźną opieką nad zagubioną mamą z dzieckiem, zapewnić im też godną przyszłość - pomagają w załatwianiu różnych formalności, szukają pracy, mieszkania, miejsca w przedszkolu czy żłobku.

Komentarze

Pozostało znaków 1024
Wszelkie porady i artykuły zawarte w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym. Konsultuj się zawsze z lekarzem! Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną bez zgody właściela serwisu zabronione.