Co to jest test PAPP-A? - Benc.pl

Co to jest test PAPP-A?

Kategoria: Ciąża, Przebieg ciąży Dodano: 9.5.2011 (16:28)

Autor: zobacz wszystkie artykuły autora

title

Test PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein A) to nieinwazyjne badanie prenatalne, które wykonuje się u kobiet w ciąży, a które pozwala na określenie we wczesnej ciąży ryzyka występowania zaburzeń u płodu.

Jest to badanie komfortowe dla przyszłych mam, ponieważ obejmuje zabiegi zbliżone do standardowo wykonywanych podczas całej ciąży. A oto najczęstsze pytania, które się pojawiają w związku z tym badaniem.

Co to jest test PAPP-A?

Każda kobieta ciężarna chce mieć pewność, że urodzi zdrowe dziecko. W czasie ciąży odpowiedzi na to pytanie mogą udzielić jej tylko badania prenatalne. Dzielą się one na:
- badania nieinwazyjne (USG, badania krwi matki), bezpieczne dla płodu, ale obarczone pewnym ryzykiem błędu,
- badania inwazyjne (amniopunkcja genetyczna, biopsja kosmówki), obarczone ryzykiem utraty ciąży, ale dające dokładną informację na temat kariotypu płodu

Na czym polega test PAPP-A?

Test PAPP-A to nieinwazyjne badanie prenatalne, które wykonuje się między między 10 a 14 tygodniem ciąży. Polega na pobraniu próbki krwi od matki w celu określenia prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń u dziecka. Test ten pozwala określić we wczesnej ciąży ryzyko występowania u płodu zespołu Downa, zespołu Edwardsa czy zespołu Patau.

Co obejmuje test PAPP-A?

Test PAPP-A obejmuje:

  • Szczegółowy wywiad lekarski / rozmowę z ginekologiem
  • Pobranie krwi kobiety ciężarnej
  • Specjalne badanie USG przezierności karkowej


Co jest analizowane podczas badania?

Na podstawie analizy biochemicznej surowicy w laboratorium, określany jest poziom białka PAPP-A (ciążowe białko osoczowe - A- Pregnancy Associated Plasma Protein A) i hormonu - wolnej podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej - free beta hCG.


Jakie są zasady wykonywania testu PAPP-A?

We krwi kobiety ciężarnej wykonywany jest pomiar stężenia dwóch substancji, które są markerami zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau płodu. Badanie to jest uzupełnione o ultrasonograficzny pomiar warstwy płynu w obrębie tkanki podskórnej szyi płodu - przezierności karkowej. We krwi markerami biochemicznymi, oznaczane są: białko ciążowe A (PAPP-A) i wolna podjednostka beta gonadotropiny kosmówkowej (wolne beta hCG), a markerem ultrasonograficznym oznaczana jest jest przezierność karkowa.

Ciąża z zespołem Downa, Edwardsa, Patau

W ciążach powikłanych zespołem Downa poziomy PAPP-A są obniżone, a wolne beta hCG i przezierność karkowa są podwyższone. W ciążach z zespołem Edwardsa i zespołem Patau stężenia PAPP-A i beta hCG są obniżone, a przezierność karkowa podwyższona. Wartości tych parametrów są następnie wykorzystywane do obliczenia ryzyka* wystąpienia ww. chorób w danej ciąży.

Co oznacza pojęcie "ryzyko" w poprzednim akapicie?

Ryzyko to określenie prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegoś zdarzenia, w tym przypadku choroby. Przykładowo, ryzyko wystąpienia zespołu Downa w danej ciąży wynosi 1:100. Oznacza to, że 99 na 100 płodów będzie zdrowych, a jeden będzie miał zespół Downa.

Dla kogo odpowiedni jest test PAPP-A?

Test PAPP-A jest odpowiedni dla pacjentek w każdym wieku.

Co oznacza wynik nieprawidłowy (dodatni) testu PAPP-A?

Wynik dodatni oznacza, że występuje podwyższone ryzyko wystąpienia zespołu Downa u płodu i wskazane jest wykonanie dalszych badań (amniopunkcji, biopsji trofoblastu). Wynik jest zazwyczaj uznawany za dodatni (niepra3widłowy), gdy ryzyko choroby płodu przekracza 1:300 (ryzyko wyższe - np. 1:190, ryzyko niższe - np.: 1:500). Średnio jedna na 20 kobiet, poddających się testowi PAPP-A, znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka.

Co ważne, większość kobiet z grupy podwyższonego ryzyka rodzi zdrowe dzieci. Średnio około jedna na 50 kobiet, które uzyskały wynik dodatni testu posiada rzeczywiście płód zzaburzeniami.

Więcej na ten temat znajdziecie na naszym forum:

Badania prenatalne

Zapraszamy do lektury.


Komentarze

Pozostało znaków 1024
Wszelkie porady i artykuły zawarte w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym. Konsultuj się zawsze z lekarzem! Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną bez zgody właściela serwisu zabronione.

Co to jest test PAPP-A?

Kategoria: Ciąża, Przebieg ciąży Dodano: 9.5.2011 (16:28)

Autor: zobacz wszystkie artykuły autora

title

Test PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein A) to nieinwazyjne badanie prenatalne, które wykonuje się u kobiet w ciąży, a które pozwala na określenie we wczesnej ciąży ryzyka występowania zaburzeń u płodu.

Jest to badanie komfortowe dla przyszłych mam, ponieważ obejmuje zabiegi zbliżone do standardowo wykonywanych podczas całej ciąży. A oto najczęstsze pytania, które się pojawiają w związku z tym badaniem.

Co to jest test PAPP-A?

Każda kobieta ciężarna chce mieć pewność, że urodzi zdrowe dziecko. W czasie ciąży odpowiedzi na to pytanie mogą udzielić jej tylko badania prenatalne. Dzielą się one na:
- badania nieinwazyjne (USG, badania krwi matki), bezpieczne dla płodu, ale obarczone pewnym ryzykiem błędu,
- badania inwazyjne (amniopunkcja genetyczna, biopsja kosmówki), obarczone ryzykiem utraty ciąży, ale dające dokładną informację na temat kariotypu płodu

Na czym polega test PAPP-A?

Test PAPP-A to nieinwazyjne badanie prenatalne, które wykonuje się między między 10 a 14 tygodniem ciąży. Polega na pobraniu próbki krwi od matki w celu określenia prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń u dziecka. Test ten pozwala określić we wczesnej ciąży ryzyko występowania u płodu zespołu Downa, zespołu Edwardsa czy zespołu Patau.

Co obejmuje test PAPP-A?

Test PAPP-A obejmuje:

  • Szczegółowy wywiad lekarski / rozmowę z ginekologiem
  • Pobranie krwi kobiety ciężarnej
  • Specjalne badanie USG przezierności karkowej


Co jest analizowane podczas badania?

Na podstawie analizy biochemicznej surowicy w laboratorium, określany jest poziom białka PAPP-A (ciążowe białko osoczowe - A- Pregnancy Associated Plasma Protein A) i hormonu - wolnej podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej - free beta hCG.


Jakie są zasady wykonywania testu PAPP-A?

We krwi kobiety ciężarnej wykonywany jest pomiar stężenia dwóch substancji, które są markerami zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau płodu. Badanie to jest uzupełnione o ultrasonograficzny pomiar warstwy płynu w obrębie tkanki podskórnej szyi płodu - przezierności karkowej. We krwi markerami biochemicznymi, oznaczane są: białko ciążowe A (PAPP-A) i wolna podjednostka beta gonadotropiny kosmówkowej (wolne beta hCG), a markerem ultrasonograficznym oznaczana jest jest przezierność karkowa.

Ciąża z zespołem Downa, Edwardsa, Patau

W ciążach powikłanych zespołem Downa poziomy PAPP-A są obniżone, a wolne beta hCG i przezierność karkowa są podwyższone. W ciążach z zespołem Edwardsa i zespołem Patau stężenia PAPP-A i beta hCG są obniżone, a przezierność karkowa podwyższona. Wartości tych parametrów są następnie wykorzystywane do obliczenia ryzyka* wystąpienia ww. chorób w danej ciąży.

Co oznacza pojęcie "ryzyko" w poprzednim akapicie?

Ryzyko to określenie prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegoś zdarzenia, w tym przypadku choroby. Przykładowo, ryzyko wystąpienia zespołu Downa w danej ciąży wynosi 1:100. Oznacza to, że 99 na 100 płodów będzie zdrowych, a jeden będzie miał zespół Downa.

Dla kogo odpowiedni jest test PAPP-A?

Test PAPP-A jest odpowiedni dla pacjentek w każdym wieku.

Co oznacza wynik nieprawidłowy (dodatni) testu PAPP-A?

Wynik dodatni oznacza, że występuje podwyższone ryzyko wystąpienia zespołu Downa u płodu i wskazane jest wykonanie dalszych badań (amniopunkcji, biopsji trofoblastu). Wynik jest zazwyczaj uznawany za dodatni (niepra3widłowy), gdy ryzyko choroby płodu przekracza 1:300 (ryzyko wyższe - np. 1:190, ryzyko niższe - np.: 1:500). Średnio jedna na 20 kobiet, poddających się testowi PAPP-A, znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka.

Co ważne, większość kobiet z grupy podwyższonego ryzyka rodzi zdrowe dzieci. Średnio około jedna na 50 kobiet, które uzyskały wynik dodatni testu posiada rzeczywiście płód zzaburzeniami.

Więcej na ten temat znajdziecie na naszym forum:

Badania prenatalne

Zapraszamy do lektury.


Komentarze

Pozostało znaków 1024
Wszelkie porady i artykuły zawarte w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym. Konsultuj się zawsze z lekarzem! Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną bez zgody właściela serwisu zabronione.