O miłości słów kilka - Benc.pl

O miłości słów kilka

Kategoria: Małe dzieci, Wychowanie Dodano: 10.6.2011 (09:07)

Autor: zobacz wszystkie artykuły autora

title

Powszechnie mówi się, że w życiu najważniejsza jest miłość, ale czymże ona właściwie jest? Skąd wiemy, że to co czujemy, to właśnie jest miłość? Miłość temat każdemu teoretycznie znany. Teoretycznie... ponieważ wiele osób nigdy nie doświadcza tego uczucia we własnym życiu. Wszyscy szukamy miłości, ale czasem nie wiemy co naprawdę oznacza to słowo i w związku z tym nie wiemy, czego tak naprawdę szukamy. Czym jest dla mnie miłość? Warto zadać sobie takie pytanie.

Wpływ miłości na rozwój dziecka

Brak miłości w dzieciństwie ma wpływ na całe życie człowieka. Dziecko wychowane w niepełnej miłości, będzie jej przez całe życie szukać. Wszyscy niby kochamy nasze dzieci, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że nawet chwilowa odmowa miłości rodzica, może mieć wpływ na rozwój dziecka. Kiedy rodzice reagują na zachowanie dziecka krzykiem lub gniewem jest ono wówczas przerażone. Czuje się niespokojne, pełne lęku, załamuje się emocjonalnie. Jeśli dziecko spotyka się z warunkową miłością, miłością, która jest nieoczekiwanie odbierana lub nieoczekiwanie dawana, może to spowodować u niego silne
problemy osobowościowe, które w dorosłym życiu mogą objawiać się atakami gniewu oraz innymi negatywnymi zachowaniami.

Jeśli dziecko w dzieciństwie nie otrzyma wiele właściwie okazywanej miłości, będzie jej poszukiwać przez całe życie. Będzie stale odczuwać niedostatek uczuć, tęsknotę, niepewność, będzie starało się sobie brak tego uczucia w jakiś sposób zrekompensować. Dziecko tak silnie potrzebuje miłości rodziców, że jeśli jej zabraknie zaczyna marnieć wewnętrznie. W życiu dorosłym będzie poszukiwać bezwarunkowej miłości w stosunkach z ludźmi i odczuwać napięcie i przykrość, jeśli spotka je odmowa. Jeśli dziecko nie będzie odczuwało miłości, wsparcia i szacunku w domu, będzie poszukiwać tych wartości wśród rówieśników, a między nami a dzieckiem powstanie ogromna emocjonalna przepaść.

Miłość w życiu dziecka

Aby dziecko czuło się w pełni kochane, warto, aby zostały spełnione trzy warunki:

1. Warto, aby rodzice kochali samych siebie, albowiem nie możemy dać innym tego, czego sami nie posiadamy. Jeśli mama lub tata nie lubi sam siebie, ma wobec siebie negatywne uczucia, to niestety ten wzorzec przekazuje dziecku. Dlatego tak ważne jest, abyśmy my sami czuli się dobrze wewnętrznie z sobą. Abyśmy sami byli szczęśliwymi i zadowolonym z siebie ludźmi. Abyśmy czuli się dumni z tego jacy jesteśmy. Jeśli naprawdę chcesz wychować szczęśliwe, zdrowe, pewne siebie dziecko, musisz dać mu dobry przykład, stać się wzorem osoby, jaką chcesz, aby w przyszłości było twoje dziecko. Dzieci uczą się poprzez imitowanie. Obserwują zachowanie rodziców i potem je naśladują. Warto pokochać samego siebie i być dumnym z tego jacy jesteśmy, docenić siebie i
być wdzięcznym za to wszystko co udało nam się już osiągnąć.

2. Warto, aby rodzice kochali się nawzajem
- tak jak wspomniałam powyżej dzieci uczą się przez naśladowanie, uczą się miłości odczuwając ją bezpośrednio i obserwując jej obecność w rodzinie. Najlepsze, co mężczyzna może zrobić dla dzieci, to kochać ich matkę. A najlepsze, co kobieta może zrobić dla dzieci, to kochać ich ojca. Dzieci uczą się, jak być kochającymi dorosłymi, obserwując miłość własnych rodziców.

3. Warto, aby rodzice kochali swoje dziecko bezwarunkowo. Choć może to wydawać się dziwne, ale wielu rodziców niespecjalnie lubi swoje dzieci. Czasem dlatego, że - wedle ich koncepcji - rolą dziecka jest spełnianie ich oczekiwań. Każde dziecko ma własną osobowość i jeśli zachowuje się inaczej niż rodzice tego oczekują, spotyka się z agresją i krytyką ze strony rodziców. Dzieci są bardzo wrażliwe na wszelką krytykę, choć może czasem tego nie okazują, wewnętrznie bardzo ją przeżywają. Większość problemów z osobowością u dorosłych jest wynikiem destruktywnej krytyki ze strony rodziców. Kiedy krytykujemy nasze dzieci, czują się one niekochane, nie dość dobre, niepewne swojej wartości. Rodzice często krytykują dzieci, aby „poprawić" ich wyniki. Lecz niestety wywołuje to skutek zupełnie odwrotny od zamierzonego. Dziecko zamiast iść do przodu, cofa się, blokuje, nabiera strachu przed podjęciemjakiegokolwiek działania.

Dorothy Noltie w wierszu „Dzieci uczą się na doświadczeniach" daje wspaniałą wskazówkę dla rodziców.


Gdy dziecko doświadcza krytycyzmu,
Uczy się pogardzać.
Gdy dziecko doświadcza wrogości,
Uczy się agresji.
Gdy dziecko doświadcza drwin,
Uczy się być skrytym.
Gdy dziecko doświadcza wstydu,
Uczy się poczucia winy.
Gdy dziecko doświadcza wyrozumiałości,
Uczy się być cierpliwym.
Gdy dziecko doświadcza wsparcia,
Uczy się pewności siebie.
Gdy dziecko doświadcza pochwał,
Uczy się doceniać.
Gdy dziecko doświadcza sprawiedliwości,
Uczy się być uczciwym.
Gdy dziecko doświadcza bezpieczeństwa,
Uczy się zaufania.
Gdy dziecko doświadcza aprobaty,
Uczy się lubić siebie.
Gdy dziecko doświadcza przyjaźni i akceptacji,
Uczy się znajdować miłość w otaczającym świecie.

Komentarze

Pozostało znaków 1024
Brak komentarzy
Wszelkie porady i artykuły zawarte w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym. Konsultuj się zawsze z lekarzem! Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną bez zgody właściela serwisu zabronione.

O miłości słów kilka

Kategoria: Małe dzieci, Wychowanie Dodano: 10.6.2011 (09:07)

Autor: zobacz wszystkie artykuły autora

title

Powszechnie mówi się, że w życiu najważniejsza jest miłość, ale czymże ona właściwie jest? Skąd wiemy, że to co czujemy, to właśnie jest miłość? Miłość temat każdemu teoretycznie znany. Teoretycznie... ponieważ wiele osób nigdy nie doświadcza tego uczucia we własnym życiu. Wszyscy szukamy miłości, ale czasem nie wiemy co naprawdę oznacza to słowo i w związku z tym nie wiemy, czego tak naprawdę szukamy. Czym jest dla mnie miłość? Warto zadać sobie takie pytanie.

Wpływ miłości na rozwój dziecka

Brak miłości w dzieciństwie ma wpływ na całe życie człowieka. Dziecko wychowane w niepełnej miłości, będzie jej przez całe życie szukać. Wszyscy niby kochamy nasze dzieci, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że nawet chwilowa odmowa miłości rodzica, może mieć wpływ na rozwój dziecka. Kiedy rodzice reagują na zachowanie dziecka krzykiem lub gniewem jest ono wówczas przerażone. Czuje się niespokojne, pełne lęku, załamuje się emocjonalnie. Jeśli dziecko spotyka się z warunkową miłością, miłością, która jest nieoczekiwanie odbierana lub nieoczekiwanie dawana, może to spowodować u niego silne
problemy osobowościowe, które w dorosłym życiu mogą objawiać się atakami gniewu oraz innymi negatywnymi zachowaniami.

Jeśli dziecko w dzieciństwie nie otrzyma wiele właściwie okazywanej miłości, będzie jej poszukiwać przez całe życie. Będzie stale odczuwać niedostatek uczuć, tęsknotę, niepewność, będzie starało się sobie brak tego uczucia w jakiś sposób zrekompensować. Dziecko tak silnie potrzebuje miłości rodziców, że jeśli jej zabraknie zaczyna marnieć wewnętrznie. W życiu dorosłym będzie poszukiwać bezwarunkowej miłości w stosunkach z ludźmi i odczuwać napięcie i przykrość, jeśli spotka je odmowa. Jeśli dziecko nie będzie odczuwało miłości, wsparcia i szacunku w domu, będzie poszukiwać tych wartości wśród rówieśników, a między nami a dzieckiem powstanie ogromna emocjonalna przepaść.

Miłość w życiu dziecka

Aby dziecko czuło się w pełni kochane, warto, aby zostały spełnione trzy warunki:

1. Warto, aby rodzice kochali samych siebie, albowiem nie możemy dać innym tego, czego sami nie posiadamy. Jeśli mama lub tata nie lubi sam siebie, ma wobec siebie negatywne uczucia, to niestety ten wzorzec przekazuje dziecku. Dlatego tak ważne jest, abyśmy my sami czuli się dobrze wewnętrznie z sobą. Abyśmy sami byli szczęśliwymi i zadowolonym z siebie ludźmi. Abyśmy czuli się dumni z tego jacy jesteśmy. Jeśli naprawdę chcesz wychować szczęśliwe, zdrowe, pewne siebie dziecko, musisz dać mu dobry przykład, stać się wzorem osoby, jaką chcesz, aby w przyszłości było twoje dziecko. Dzieci uczą się poprzez imitowanie. Obserwują zachowanie rodziców i potem je naśladują. Warto pokochać samego siebie i być dumnym z tego jacy jesteśmy, docenić siebie i
być wdzięcznym za to wszystko co udało nam się już osiągnąć.

2. Warto, aby rodzice kochali się nawzajem
- tak jak wspomniałam powyżej dzieci uczą się przez naśladowanie, uczą się miłości odczuwając ją bezpośrednio i obserwując jej obecność w rodzinie. Najlepsze, co mężczyzna może zrobić dla dzieci, to kochać ich matkę. A najlepsze, co kobieta może zrobić dla dzieci, to kochać ich ojca. Dzieci uczą się, jak być kochającymi dorosłymi, obserwując miłość własnych rodziców.

3. Warto, aby rodzice kochali swoje dziecko bezwarunkowo. Choć może to wydawać się dziwne, ale wielu rodziców niespecjalnie lubi swoje dzieci. Czasem dlatego, że - wedle ich koncepcji - rolą dziecka jest spełnianie ich oczekiwań. Każde dziecko ma własną osobowość i jeśli zachowuje się inaczej niż rodzice tego oczekują, spotyka się z agresją i krytyką ze strony rodziców. Dzieci są bardzo wrażliwe na wszelką krytykę, choć może czasem tego nie okazują, wewnętrznie bardzo ją przeżywają. Większość problemów z osobowością u dorosłych jest wynikiem destruktywnej krytyki ze strony rodziców. Kiedy krytykujemy nasze dzieci, czują się one niekochane, nie dość dobre, niepewne swojej wartości. Rodzice często krytykują dzieci, aby „poprawić" ich wyniki. Lecz niestety wywołuje to skutek zupełnie odwrotny od zamierzonego. Dziecko zamiast iść do przodu, cofa się, blokuje, nabiera strachu przed podjęciemjakiegokolwiek działania.

Dorothy Noltie w wierszu „Dzieci uczą się na doświadczeniach" daje wspaniałą wskazówkę dla rodziców.


Gdy dziecko doświadcza krytycyzmu,
Uczy się pogardzać.
Gdy dziecko doświadcza wrogości,
Uczy się agresji.
Gdy dziecko doświadcza drwin,
Uczy się być skrytym.
Gdy dziecko doświadcza wstydu,
Uczy się poczucia winy.
Gdy dziecko doświadcza wyrozumiałości,
Uczy się być cierpliwym.
Gdy dziecko doświadcza wsparcia,
Uczy się pewności siebie.
Gdy dziecko doświadcza pochwał,
Uczy się doceniać.
Gdy dziecko doświadcza sprawiedliwości,
Uczy się być uczciwym.
Gdy dziecko doświadcza bezpieczeństwa,
Uczy się zaufania.
Gdy dziecko doświadcza aprobaty,
Uczy się lubić siebie.
Gdy dziecko doświadcza przyjaźni i akceptacji,
Uczy się znajdować miłość w otaczającym świecie.

Komentarze

Pozostało znaków 1024
Brak komentarzy
Wszelkie porady i artykuły zawarte w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym. Konsultuj się zawsze z lekarzem! Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną bez zgody właściela serwisu zabronione.