Zmiany w urlopie macierzyńskim po 18 marca 2013 - Benc.pl

Zmiany w urlopie macierzyńskim po 18 marca 2013

Kategoria: Ciąża, Poród i połóg Dodano: 16.5.2013 (13:58)

Autor: zobacz wszystkie artykuły autora

Urlop wychowawczy 2013

Zmiany pojawiły się również w urlopie wychowawczym, czyli urlopie jaki możemy wykorzystać po upłynięciu terminu urlopu rodzicielskiego, a który z kolei może trwać maksymalnie 3 lata (35 miesięcy) i musi zostać wykorzystany przed osiągnięciem przez dziecko 4 roku życia.

Od 2013 roku urlop wychowawczy może być podzielony na maksymalnie 5 części, z których każda musi trwać co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy. 

Urlop wychowawczy dla samozatrudnionych od 2013 roku

Wcześniej jeśli ktoś prowadził swoją działalność gospodarczą i chciał ten urlop wykorzystać, musiał takową działalność zawiesić. Teraz nie ma już takiej konieczności, a więc i staż do emerytury się nalicza, a także mamy ciągle aktywne ubezpieczenie zdrowotne.

Wspólny urlop wychowawczy od 2013 roku

Od 2013 roku jeden z rodziców może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu wychowawczego i jednocześnie oboje otrzymują po jednym miesiącu urlopu wychowawczego. Tym jednym miesiącem nie można się „wymieniać", a jeśli jedno z rodziców go nie wykorzysta - przepada.

Wynagrodzenie na urlopie wychowawczym

Z reguły jest to okres niepłatny, jednak istnieją pewne ustępstwa od reguły - pracownik będący na urlopie wychowawczym, może ubiegać się o zasiłek rodzinny i dodatek do tegoż zasiłku, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny, oczywiście w przeliczeniu na jedną osobę, nie przekracza kwoty 504 złote. 

Kontrowersyjna data

Wielkie oburzenie wśród przyszłych rodziców, szczególnie matek wzbudziła data 18 marca 2013 r. To właśnie dzieci urodzone w tym dniu i później będą mogły cieszyć się dłuższą obecnością mamy w domu, która będzie mogła skorzystać z wydłużonego urlopu macierzyńskiego.

Pokrzywdzone czują się matki dzieci urodzonych przed tą datą, uważają że jest to proces niesprawiedliwy, nawet dyskryminujący dzieci urodzone w pierwszym kwartale 2013 r.

Dochodziło nawet do sytuacji kiedy kobiety „na siłę"- o ile jest to w ogóle możliwe, powstrzymywały poród, aby nie urodzić przed tą sporną datą.

A skąd ona się wzięła? Nowe przepisy o wydłużeniu urlopu macierzyńskiego mają wejść w życie z dniem 1 września 2013 r., wtedy będzie można zacząć składać wnioski o wydłużenie tego urlopu. Nawet jeśli matka będzie wtedy w ostatnim tygodniu podstawowego urlopu, może taki wniosek złożyć. I właśnie próbując to przeliczyć, wychodzi, że kobiety będące wtedy na urlopie macierzyńskim, chcące go przedłużyć, zaczęły swój podstawowy właśnie 18 marca.

„Mamy I kwartału" to protest matek dzieci urodzonych na początku roku kalendarzowego, na portalu społecznościowym. W ten sposób pragną one pokazać swoje niezadowolenie z zaistniałej sytuacji i wymagają zmian w ustawie. Zmian, które według wszelkich przesłanek niestety chyba nie wejdą w życie. Rząd zasłania się wszelkimi procedurami i staraniami, aby nowa ustawa objęła jak najwięcej matek z dziećmi, a to był wg nich najbardziej realny możliwy termin. Na ich fanpage'u możemy przeczytać informację: „Ta strona powstała w celu obrony praw naszych dzieci, które przyjdą na świat w pierwszym kwartale 2013 roku i zgodnie z pierwotnym projektem ustawy (...) nie zostaną objęte prawem do rocznego przebywania na urlopie rodzicielskim ze swoją mamą lub tatą. Walczymy o to, by nasze dzieci były potraktowane sprawiedliwie, tak jak reszta rocznika 2013. Jeśli jesteś w tej samej sytuacji, bądź chcesz nas wesprzeć - przyłącz się do nas!".

Komentarze

Pozostało znaków 1024
Brak komentarzy
Wszelkie porady i artykuły zawarte w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym. Konsultuj się zawsze z lekarzem! Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną bez zgody właściela serwisu zabronione.

Zmiany w urlopie macierzyńskim po 18 marca 2013

Kategoria: Ciąża, Poród i połóg Dodano: 16.5.2013 (13:58)

Autor: zobacz wszystkie artykuły autora

Urlop wychowawczy 2013

Zmiany pojawiły się również w urlopie wychowawczym, czyli urlopie jaki możemy wykorzystać po upłynięciu terminu urlopu rodzicielskiego, a który z kolei może trwać maksymalnie 3 lata (35 miesięcy) i musi zostać wykorzystany przed osiągnięciem przez dziecko 4 roku życia.

Od 2013 roku urlop wychowawczy może być podzielony na maksymalnie 5 części, z których każda musi trwać co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy. 

Urlop wychowawczy dla samozatrudnionych od 2013 roku

Wcześniej jeśli ktoś prowadził swoją działalność gospodarczą i chciał ten urlop wykorzystać, musiał takową działalność zawiesić. Teraz nie ma już takiej konieczności, a więc i staż do emerytury się nalicza, a także mamy ciągle aktywne ubezpieczenie zdrowotne.

Wspólny urlop wychowawczy od 2013 roku

Od 2013 roku jeden z rodziców może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu wychowawczego i jednocześnie oboje otrzymują po jednym miesiącu urlopu wychowawczego. Tym jednym miesiącem nie można się „wymieniać", a jeśli jedno z rodziców go nie wykorzysta - przepada.

Wynagrodzenie na urlopie wychowawczym

Z reguły jest to okres niepłatny, jednak istnieją pewne ustępstwa od reguły - pracownik będący na urlopie wychowawczym, może ubiegać się o zasiłek rodzinny i dodatek do tegoż zasiłku, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny, oczywiście w przeliczeniu na jedną osobę, nie przekracza kwoty 504 złote. 

Kontrowersyjna data

Wielkie oburzenie wśród przyszłych rodziców, szczególnie matek wzbudziła data 18 marca 2013 r. To właśnie dzieci urodzone w tym dniu i później będą mogły cieszyć się dłuższą obecnością mamy w domu, która będzie mogła skorzystać z wydłużonego urlopu macierzyńskiego.

Pokrzywdzone czują się matki dzieci urodzonych przed tą datą, uważają że jest to proces niesprawiedliwy, nawet dyskryminujący dzieci urodzone w pierwszym kwartale 2013 r.

Dochodziło nawet do sytuacji kiedy kobiety „na siłę"- o ile jest to w ogóle możliwe, powstrzymywały poród, aby nie urodzić przed tą sporną datą.

A skąd ona się wzięła? Nowe przepisy o wydłużeniu urlopu macierzyńskiego mają wejść w życie z dniem 1 września 2013 r., wtedy będzie można zacząć składać wnioski o wydłużenie tego urlopu. Nawet jeśli matka będzie wtedy w ostatnim tygodniu podstawowego urlopu, może taki wniosek złożyć. I właśnie próbując to przeliczyć, wychodzi, że kobiety będące wtedy na urlopie macierzyńskim, chcące go przedłużyć, zaczęły swój podstawowy właśnie 18 marca.

„Mamy I kwartału" to protest matek dzieci urodzonych na początku roku kalendarzowego, na portalu społecznościowym. W ten sposób pragną one pokazać swoje niezadowolenie z zaistniałej sytuacji i wymagają zmian w ustawie. Zmian, które według wszelkich przesłanek niestety chyba nie wejdą w życie. Rząd zasłania się wszelkimi procedurami i staraniami, aby nowa ustawa objęła jak najwięcej matek z dziećmi, a to był wg nich najbardziej realny możliwy termin. Na ich fanpage'u możemy przeczytać informację: „Ta strona powstała w celu obrony praw naszych dzieci, które przyjdą na świat w pierwszym kwartale 2013 roku i zgodnie z pierwotnym projektem ustawy (...) nie zostaną objęte prawem do rocznego przebywania na urlopie rodzicielskim ze swoją mamą lub tatą. Walczymy o to, by nasze dzieci były potraktowane sprawiedliwie, tak jak reszta rocznika 2013. Jeśli jesteś w tej samej sytuacji, bądź chcesz nas wesprzeć - przyłącz się do nas!".

Komentarze

Pozostało znaków 1024
Brak komentarzy
Wszelkie porady i artykuły zawarte w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym. Konsultuj się zawsze z lekarzem! Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną bez zgody właściela serwisu zabronione.