zmiany podatkowe w 2008r - Benc.pl


# Autor: gosiaczek2286 Wysłano: 15.5.2009 (12:49) Odpowiedzi: 1

zmiany podatkowe w 2008r

Najważniejsza zmian to zastąpienie starej trzystopniowej skali PIT ze stawkami 19, 30 i 40 proc., nową z dwiema obniżonymi stawkami: 18 i 32 proc. z wysokim progiem przejścia między nimi, który został ustalony na poziomie 85 528 zł. Nie zmieni się natomiast kwota dla której podatek wynosi zero (tzw. kwota wolna). W 2009 roku podobnie jak dziś będzie ona wynosiła 3091 zł. To skutek przyjęcia w nowej skali niższej kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale dochodowym. Z tego samego powodu w przyszłym roku niższa będzie ulga na dzieci (ulga prorodzinna). Wyniesie ona 1112,04 zł na każde dziecko. Dziś jest to 1173,70 zł.

Bez zmian pozostaną natomiast pracownicze koszty uzyskania przychodów, które podobnie jak dziś:

• wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

• nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

• wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,

• nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Od 1 stycznia 2009 r. zarówno małżonkowie, jak i samotni rodzice będą mieli prawo do preferencyjnych rozliczeń PIT również wtedy, gdy w danym roku podatkowym zarabiali za granicą, ale rozliczają swoje dochody w Polsce. Te same preferencje, będą przysługiwały także cudzoziemcom rozliczającym się w polskim urzędzie skarbowym.

Po wprowadzeniu zmiany małżonkowie - oboje nierezydenci oraz małżonkowie - z których jeden jest nierezydentem, a drugi rezydentem Polski, w przypadku gdy w Polsce osiągnęli co najmniej 75 proc. wszystkich uzyskanych w roku podatkowym opodatkowanych przychodów, będą mogli opodatkować swoje dochody na identycznych zasadach, jakie dotyczą rezydentów Polski. Oznacza to, że podatek będzie określony na małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów uzyskanych przez tych małżonków.

Jeśli chodzi o rozliczenia samotnych rodziców, to obecnie osoba samotnie wychowująca:

1) dzieci małoletnie,

2) dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,

3) dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu w łącznej wysokości przekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (z wyjątkiem renty rodzinnej).

- na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym może swoje dochody rozliczyć w taki sam sposób jak małżonkowie, tzn. dzieli swoje dochody na pół i oblicza podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów.

W odniesieniu do aktualnie obowiązujących uregulowań w przypadku osób wychowujących dzieci małoletnie, nowelizacja ustawy o PIT nie wprowadzi żadnych zmian, czyli tak jak dotychczas preferencyjne opodatkowanie nie będzie obwarowane dodatkowymi wymogami. Jednak w odniesieniu do podatników wychowujących dzieci chore (niepełnosprawne), nowelizacja przyznaje preferencję także i tym podatnikom, których dzieci otrzymują dodatek pielęgnacyjny oraz rentę socjalną, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci (do ukończenia 25 roku życia) również tym podatnikom, których dzieci uczą się (studiują) poza granicami kraju.
# 15.5.2009 (22:58) Odpowiedźhttp://allekasa24.pl/?t=42673115
Nikola
15 lat 3 miesiące 29 dni

Zaloguj się by móc odpowiadać w tym wątku.

Zapisuję... Pozostało znaków 6000

Podobne dyskusje

Odpowiedzi: 119 zmiany na bencu
Autor: dzina123 | Ostatnia odpowiedź: 10.3.2012 (16:53)
Odpowiedzi: 5 Małe zmiany na forum
Autor: benc | Ostatnia odpowiedź: 27.8.2008 (15:26)
Odpowiedzi: 5 Mamy lipcowe 2008r.
Autor: ewask | Ostatnia odpowiedź: 20.3.2009 (12:41)
Odpowiedzi: 1 DZIECIACZKI z listopada 2008r.
Autor: sylwia29 | Ostatnia odpowiedź: 7.7.2009 (11:39)
Odpowiedzi: 0 Dzieciaczki z Lipca 2008r.
Autor: Kasik | Ostatnia odpowiedź: 8.7.2009 (11:37)


# Autor: gosiaczek2286 Wysłano: 15.5.2009 (12:49) Odpowiedzi: 1

zmiany podatkowe w 2008r

Najważniejsza zmian to zastąpienie starej trzystopniowej skali PIT ze stawkami 19, 30 i 40 proc., nową z dwiema obniżonymi stawkami: 18 i 32 proc. z wysokim progiem przejścia między nimi, który został ustalony na poziomie 85 528 zł. Nie zmieni się natomiast kwota dla której podatek wynosi zero (tzw. kwota wolna). W 2009 roku podobnie jak dziś będzie ona wynosiła 3091 zł. To skutek przyjęcia w nowej skali niższej kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale dochodowym. Z tego samego powodu w przyszłym roku niższa będzie ulga na dzieci (ulga prorodzinna). Wyniesie ona 1112,04 zł na każde dziecko. Dziś jest to 1173,70 zł.

Bez zmian pozostaną natomiast pracownicze koszty uzyskania przychodów, które podobnie jak dziś:

• wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

• nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

• wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,

• nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Od 1 stycznia 2009 r. zarówno małżonkowie, jak i samotni rodzice będą mieli prawo do preferencyjnych rozliczeń PIT również wtedy, gdy w danym roku podatkowym zarabiali za granicą, ale rozliczają swoje dochody w Polsce. Te same preferencje, będą przysługiwały także cudzoziemcom rozliczającym się w polskim urzędzie skarbowym.

Po wprowadzeniu zmiany małżonkowie - oboje nierezydenci oraz małżonkowie - z których jeden jest nierezydentem, a drugi rezydentem Polski, w przypadku gdy w Polsce osiągnęli co najmniej 75 proc. wszystkich uzyskanych w roku podatkowym opodatkowanych przychodów, będą mogli opodatkować swoje dochody na identycznych zasadach, jakie dotyczą rezydentów Polski. Oznacza to, że podatek będzie określony na małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów uzyskanych przez tych małżonków.

Jeśli chodzi o rozliczenia samotnych rodziców, to obecnie osoba samotnie wychowująca:

1) dzieci małoletnie,

2) dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,

3) dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu w łącznej wysokości przekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (z wyjątkiem renty rodzinnej).

- na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym może swoje dochody rozliczyć w taki sam sposób jak małżonkowie, tzn. dzieli swoje dochody na pół i oblicza podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów.

W odniesieniu do aktualnie obowiązujących uregulowań w przypadku osób wychowujących dzieci małoletnie, nowelizacja ustawy o PIT nie wprowadzi żadnych zmian, czyli tak jak dotychczas preferencyjne opodatkowanie nie będzie obwarowane dodatkowymi wymogami. Jednak w odniesieniu do podatników wychowujących dzieci chore (niepełnosprawne), nowelizacja przyznaje preferencję także i tym podatnikom, których dzieci otrzymują dodatek pielęgnacyjny oraz rentę socjalną, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci (do ukończenia 25 roku życia) również tym podatnikom, których dzieci uczą się (studiują) poza granicami kraju.
# 15.5.2009 (22:58) Odpowiedźhttp://allekasa24.pl/?t=42673115
Nikola
15 lat 3 miesiące 29 dni

Zaloguj się by móc odpowiadać w tym wątku.

Zapisuję... Pozostało znaków 6000

Podobne dyskusje

Odpowiedzi: 119 zmiany na bencu
Autor: dzina123 | Ostatnia odpowiedź: 10.3.2012 (16:53)
Odpowiedzi: 5 Małe zmiany na forum
Autor: benc | Ostatnia odpowiedź: 27.8.2008 (15:26)
Odpowiedzi: 5 Mamy lipcowe 2008r.
Autor: ewask | Ostatnia odpowiedź: 20.3.2009 (12:41)
Odpowiedzi: 1 DZIECIACZKI z listopada 2008r.
Autor: sylwia29 | Ostatnia odpowiedź: 7.7.2009 (11:39)
Odpowiedzi: 0 Dzieciaczki z Lipca 2008r.
Autor: Kasik | Ostatnia odpowiedź: 8.7.2009 (11:37)